برخی مدیران دوست دارند باز هم بمانند

همدان‌پیام: تنور انتخابات شورای شهر همدان رفته‌رفته به سوی داغ شدن پیش می‌رود و در این بین تولد و ظهور قارچ‌گونه لیست‌‌ها و ائتلاف‌ها به مد روز این انتخابات بدل شده است.
 از این ویژگی که بگذاریم اما در این انتخابات خبرهایی از تحرکات پنهانی برخی از گروه‌های صاحب قدرت و البته امتحان پس‌داده در همدان به گوش می‌رسد که حاکی از تلاش و تکاپوی آنها برای ابقای قدرت خود است. در این رابطه چند نکته قابل ذکر است که می‌آید.
1- بر اساس شنیده‌ها مجموعه شهرداری تاکنون دو جلسه انتخاباتی در یکی از اردوگاه‌های نزدیک شهر برگزار کرده و از برخی کاندیداهای محتمل در رأی‌آوری دعوت کرده تا در این جلسه، برنامه‌ها و شعارهای خود را بازگو کنند و البته این بهانه‌ای بیش نیست تا تلویحاً حمایت شهرداری و تیم کنونی را از کاندیداهای مورد اشاره اعلام کنند. البته این مجموعه سعی بیشترشان در مواجهه با کاندیداها القای غیرمستقیم این نکته است که قصدشان از حمایت، کمک به توسعه شهر بوده و در ظاهر بود یا نبود آنها در قدرت خیلی مهم نیست.
2- هدف این‌دسته از مدیران از اتخاذ تاکتیک یاد شده دو نشان است. ابتدا آنکه کاندیدای مطرح و رأی‌آور را به سوی خود جلب نموده سپس با القای این نکته که هدف ما توسعه شهر و حفظ برنامه‌های کنونی است، کاندیداها را مجاب می‌کنند که از این حمایت استقبال کنند.
در واقع با اتخاذ این شیوه که نوعی بهره‌برداری از نیاز کاندیداها به حمایت است، عملاً به دنبال ادامه مسندنشینی تفکرات و برنامه‌های خود در تصمیمات و اقدامات شورای آتی هستند.
این گروه مصرند که هنگام برداشت کاشته‌های شورای سوم در شورای چهارم، آنها باشند که ذی‌نفع و صاحبان اصلی ثمرات این اقدامات شوند و این ممکن نیست مگر با ادامه حاکمیت تفکرات و نفوذ آنها در مجموعه شورای شهر و شهرداری.
البته این شیوه‌ای آزمون پس‌داده است؛ چرا که نردبان ترقی از شهرداری و شورای شهر برای رسیدن به مناصب و پست‌ها بلندتر از دیگر نردبان‌هاست.
3- اما در اینکه این‌گروه از مدیران به مانند دیگر سیاسیون و جناح‌های شهر دست به برپایی چنین محافلی بزنند فی‌نفسه مشکلی نیست بلکه حتی موجب هرچه گرم‌تر شدن تنور انتخابات خواهد شد. نکته آنجاست که چنین کانون‌هایی که در ظاهر برای شنیدن برنامه‌های کاندیداها برپا می‌شود؛ به بهانه اعلام حمایت،‌ نامزدهای مطرح را وام‌دار خود کرده و در واقع شورای چهارم را هم مبتلا به عارضه شورای سوم؛ یعنی نفوذپذیری، گروه‌بازی و جولانگاه گوشی به دستان کنند.
4- از آنجایی که در انتخابات شورای شهر قدرت عمل در دست شهرداری و مجموعه مدیران شهری است بیم آن می‌رود که حمایت احتمالی یا معنوی از برخی کاندیداها به شورای چهارم را به عوارض اشاره شده مبتلا کند. از این رو باید دو نکته را به این گروه پاشنه کشیده برای ماندن در قدرت گوشزد کرد: ابتدا آنکه عرصه خدمت برای مدیران فعلی شهرداری نه در طول 4 سال بلکه 2+4 سال فراهم بوده و خوشبختانه یا متأسفانه یک شورای متعلق به شهرداری هم نصیبشان بوده است. پس اگر از این شرایط و فرصت استفاده کرده‌اند، موفق بوده‌اند؛ بگذارند که مجموعه شورای چهارم بر ابقای آنها حکم کنند و اگر که ناموفق بوده‌اند دیگر بیشتر از این؛ شهر، مجموعه مدیریت شهری و انتخابات را به میدان برای قدرت‌طلبی و حفظ قدرت تبدیل نکنند. بهتر است که اجازه بدهند مردم که با نیت پاک پای صندوق رأی خواهند رفت کاندیداهایی را انتخاب کنند که از هر بده و بستانی عاری باشند.
5- نکته دیگر در خصوص کاندیداهای مطرحی است- که برخی آنها از مدیران فعلی شهرداری‌اند- که در این جلسات حضور پیدا می‌کنند. این کاندیداها باید متوجه باشند که اگر این جلسات صرفاً برای بیان برنامه و ارائه نظرات تشکیل شود هیچ اشکالی در آن نیست اما اگر این جلسات بیشتر به محفل‌های خصوصی و عرفی ادارات و رفاقت‌ها برای جلب نظر مادی یا معنوی عده‌ای مدیر شبیه‌اند دیگر حضور در آن چندان پسندیده نیست؛ البته در صورت ادامه این موضوع از دید مردم و رأی‌دهندگان پنهان نخواهد ماند. هنوز موضوع حکم انفصال شهردار همدان و ده‌ها انتقاد دیگری که بر عملکرد شهرداری بوده بی‌پاسخ مانده است و حداقل قشر زیادی از مردم، واقف به بسیاری از ضعف‌های مدیران شهرداری هستند. پس همان‌طور که بسیاری از کاندیداها با سلامت اخلاقی و سابقه روشن وارد عرصه انتخابات شده‌اند باید مراقبت کنند که خدای ناکرده برای کسب چند ده رأی بیشتر از هم‌اکنون خودشان را وام‌دار نکنند.
سر آخر هم باید گفت حاصل چنین محافلی که با ایجاب برخی مدیران و متأسفانه با پاسخ مثبت برخی کاندیداها- آگاهانه یا ناآگاهانه- به جریان می‌افتند، شکل‌گیری شورایی غیرمستقل، ‌وابسته و سست‌نظر است کما اینکه در دوره‌های گذشته هم تجربه تلخ آن را دیده‌ایم. با این تفاوت که این بار دسته‌ای به دنبال هدایت شورای چهارم به سمت سیاست‌های دلخواه خود هستند که خود آنها در دوره سوم، وام‌دار و وابسته به گروه دیگری بوده‌اند. با این اوضاع خدا به‌خیر کند شورای چهارم را.

/ 0 نظر / 14 بازدید