# شهرستان_بهار_همدان

امپراطوری تورکان آزربایجانی همدانی در هند - سلسله قطب شاهیان و بهمنی ها

سلسله بهمنی‌ها که یکی از مهمترین سلسله‌های حاکم در دکن و حیدر اباد هندوستان بود در اوایل سده دهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید